SBA-logo
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

University of Saskatchewan Non-Fiction Award

  • Clifford
  • Author Name: Harold R. Johnson
  • Publisher: House of Anansi Press
  • Man of the Trees
  • Author Name: Paul Hanley
  • Publisher: University of Regina Press
  • Prairie Fairies
  • Author Name: Valerie J. Korinek
  • Publisher: University of Toronto Press

2019 Book Awards